All Videos
Zama Nadan Malnaga Gul Panra 2014
Za Yama Gul Panra 2014
Za Yam Qemati Ghamey Gul Panra 2014
Yaraney Ta Me Zra Kigi Gul Panra 2014
Da Ashiqi Da Kana Gul Panra 2014