Latest Videos
01:31
Film King Khan 2014 Song Preparation Video
910 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
09:37
Da Dalagano Dal Ta We Tapay Misray
1574 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
09:30
Pashto Kaliwal Majlis Dhool Sunri Mast Musafari Music
286 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
03:54
Da Speene Wowre Pa Shan Khkaram Rahim Khan
531 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
06:51
Da Khair Malika Zra Ta Khair Ke Aryan Khan Neelo
729 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
04:16
Shabnam Chaudhary vs Nazo Part-12
570 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
03:45
Shabnam Chaudhary vs Nazo Part-11
221 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
05:15
Shabnam Chaudhary vs Nazo Part-10
246 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
05:17
Shabnam Chaudhary vs Nazo Part-9
207 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
05:55
Shabnam Chaudhary vs Nazo Part-8
100 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
04:17
Shabnam Chaudhary vs Nazo Part-7
170 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
04:16
Shabnam Chaudhary vs Nazo Part-6
111 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
04:25
Shabnam Chaudhary vs Nazo Part-5
120 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
03:35
Shabnam Chaudhary vs Nazo Part-4
154 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
04:08
Shabnam Chaudhary vs Nazo Part-3
292 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
05:22
Shabnam Chaudhary vs Nazo Part-2
270 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
03:51
Shabnam Chaudhary vs Nazo Part-1
255 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
04:43
Best of Salma Shah Part-9
679 Views
saira
1 Month Ago
03:29
Best of Salma Shah Part-8
420 Views
saira
1 Month Ago
03:45
Best of Salma Shah Part-7
302 Views
saira
1 Month Ago