Latest Videos
22:31
Za Majbur Yam Drama Part-1
70 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
09:21
Muhala Da Khusho Tasho Part-5
544 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
30:58
Muhala Da Khusho Tasho Part-4
448 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
06:44
Pashto Mast Sazoona Part 12 New Dance Album Shanza
1130 Views
Gul_Panra
1 Month Ago
05:11
Pashto Mast Sazoona Part 11 New Dance Album Shanza
1045 Views
Gul_Panra
1 Month Ago
06:21
Pashto Mast Sazoona Part 10 New Dance Album Shanza
736 Views
Gul_Panra
1 Month Ago
06:07
Pashto Mast Sazoona Part 9New Dance Album Shanza
297 Views
Gul_Panra
1 Month Ago
06:28
Pashto Mast Sazoona Part 8 New Dance Album Shanza
216 Views
Gul_Panra
1 Month Ago
06:08
Pashto Mast Sazoona Part 7 New Dance Album Shanza
254 Views
Gul_Panra
1 Month Ago
06:05
Pashto Mast Sazoona Part 6 New Dance Album Shanza
166 Views
Gul_Panra
1 Month Ago
06:00
Pashto Mast Sazoona Part 5 New Dance Album Shanza
808 Views
Gul_Panra
1 Month Ago
05:11
Pashto Mast Sazoona Part 4 New Dance Album Shanza
3771 Views
Gul_Panra
1 Month Ago
02:04
Pashto Mast Sazoona Part 3 New Dance Album Shanza
693 Views
Gul_Panra
1 Month Ago
06:49
Pashto Mast Sazoona Part 2 New Dance Album Shanza
1188 Views
Gul_Panra
1 Month Ago
06:29
Pashto Mast Sazoona Part 1 New Dance Album Shanza
1300 Views
Gul_Panra
1 Month Ago
28:20
Muhala Da Khusho Tasho Part-3
202 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
31:55
Muhala Da Khusho Tasho Part-2
227 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
22:11
Muhala Da Khusho Tasho Part-1
345 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
31:24
Nemgare Armanona Drama Part-1
55 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
31:24
Don Number One Part-2
531 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago