Latest Videos
03:28
Dil Beqarar Sara Sahar
2606 Views
INTEZAR_KHAN
3 Weeks Ago
05:46
Attan Wacha Wey Wara Kharo
288 Views
saira
3 Weeks Ago
06:05
Shpa Khoboona Weenam Wara Kharo
138 Views
saira
3 Weeks Ago
02:58
Raka Wa Ghara Wara Kharo
304 Views
saira
3 Weeks Ago
05:05
Bal Me Da Kharo Pa Shan Khabare Di Wara Kharo
333 Views
saira
3 Weeks Ago
03:46
Lare Ka Ghamona Wara Kharo
337 Views
saira
3 Weeks Ago
06:44
Pa Marawo Stargo Wara Kharo
345 Views
saira
3 Weeks Ago
04:15
Wa Khaista Koche Wara Kharo
470 Views
saira
3 Weeks Ago
08:37
Wa Da Kurmay Gula Wara Kharo
888 Views
saira
3 Weeks Ago
07:26
Ta Pa Wrombi Deedan Zafar Iqrar
263 Views
INTEZAR_KHAN
3 Weeks Ago
05:28
Da Umar Starey Yam Zafar Iqrar
408 Views
INTEZAR_KHAN
3 Weeks Ago
03:45
Stargey Me Radaki Shi Yamee Khan
196 Views
INTEZAR_KHAN
3 Weeks Ago
04:18
Zama Da Husan Garam Bazar De Bazar
860 Views
Gul_Panra
3 Weeks Ago
05:11
Yaw Zal Ta Bandey Mayan Yam
259 Views
Gul_Panra
3 Weeks Ago
04:16
Pegley Mayan Sta Pa Ada Yam
498 Views
Gul_Panra
3 Weeks Ago
05:01
Maste Pegly Rasha Sang Ta
333 Views
Gul_Panra
3 Weeks Ago
04:53
Jenay Ta Ta Ta Bandey Mayan Shom
322 Views
Gul_Panra
3 Weeks Ago
04:24
Badshah Yam Badshah Yam Betaja Badshah Yam
321 Views
Gul_Panra
3 Weeks Ago
04:10
Akthar De Mubarak Sha
303 Views
Gul_Panra
3 Weeks Ago
04:34
Zraa De Rana Yawro Alaka
211 Views
Gul_Panra
3 Weeks Ago