Latest Videos
08:44
Da Da Kabal Hawa Me Maidan Ba Sok Gati Nadia Gul
1637 Views
Gul_Panra
3 Months Ago
06:14
Good Bye 2014 Part-6
504 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago
04:14
Good Bye 2014 Part-5
379 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago
08:49
Good Bye 2014 Part-4
223 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago
05:50
Good Bye 2014 Part-3
528 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago
04:53
Good Bye 2014 Part-2
733 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago
06:34
Good Bye 2014 Part-1
587 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago
04:13
Khkuli Kharsegi Pa Dollaro Stage Show Part-12
1426 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago
05:16
Khkuli Kharsegi Pa Dollaro Stage Show Part-11
601 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago
04:20
Khkuli Kharsegi Pa Dollaro Stage Show Part-9
433 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago
05:37
Khkuli Kharsegi Pa Dollaro Stage Show Part-8
626 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago
04:21
Khkuli Kharsegi Pa Dollaro Stage Show Part-10
393 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago
06:32
Khkuli Kharsegi Pa Dollaro Stage Show Part-5
336 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago
03:42
Khkuli Kharsegi Pa Dollaro Stage Show Part-7
426 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago
05:18
Khkuli Kharsegi Pa Dollaro Stage Show Part-6
523 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago
05:35
Khkuli Kharsegi Pa Dollaro Stage Show Part-4
706 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago
07:17
Khkuli Kharsegi Pa Dollaro Stage Show Part-3
945 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago
03:14
Khkuli Kharsegi Pa Dollaro Stage Show Part-2
867 Views
INTEZAR_ KHAN
3 Months Ago
04:31
Zalim Zalim Zalim Best Of Kiran Khan
1298 Views
Gul_Panra
3 Months Ago
04:58
Ya Khudaya Janan Rawalaey Best Of Kiran Khan
1099 Views
Gul_Panra
3 Months Ago