Latest Videos
04:22
Da Sta Zargay Da Cha De Part 3
434 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
04:55
Da Sta Zargay Da Cha De Part 2
767 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
04:38
Da Sta Zargay Da Cha De Part 1
6384 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
29:34
Aarmanona Me Sho Khawre Drama Part 4
948 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
33:02
Aarmanona Me Sho Khawre Drama Part 3
444 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
33:02
Aarmanona Me Sho Khawre Drama Part 3
464 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
31:27
Aarmanona Me Sho Khawre Drama Part 2
424 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
33:01
Aarmanona Me Sho Khawre Drama Part 1
303 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
30:26
Bewafai Drama Part-3
357 Views
Jahangir_Khan
2 Weeks Ago
33:53
Bewafai Drama Part-2
336 Views
Jahangir_Khan
2 Weeks Ago
33:53
Bewafai Drama Part-1
303 Views
Jahangir_Khan
2 Weeks Ago
30:12
Jang Ao Muhabbat Part 1
658 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
31:42
Jang Ao Muhabbat Part 2
338 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
31:37
Jang Ao Muhabbat Part 3
341 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
34:04
Jang Ao Muhabbat Part 4
342 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
25:12
Pashto Film Ashiqano Ta Salam Part 5
136 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
25:12
Pashto Film Ashiqano Ta Salam Part 5
76 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
23:09
Pashto Film Ashiqano Ta Salam Part 4
172 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
30:48
Pashto Film Ashiqano Ta Salam Part 3
193 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
29:06
Pashto Film Ashiqano Ta Salam Part 2
132 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago