Latest Videos
04:12
Da Sta Zargay Da Cha De Part 7
37 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
04:21
Da Sta Zargay Da Cha De Part 6
45 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
03:47
Da Sta Zargay Da Cha De Part 5
48 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
04:01
Da Sta Zargay Da Cha De Part 4
45 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
04:22
Da Sta Zargay Da Cha De Part 3
443 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
04:55
Da Sta Zargay Da Cha De Part 2
781 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
04:38
Da Sta Zargay Da Cha De Part 1
6475 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
29:34
Aarmanona Me Sho Khawre Drama Part 4
949 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
33:02
Aarmanona Me Sho Khawre Drama Part 3
445 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
33:02
Aarmanona Me Sho Khawre Drama Part 3
469 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
31:27
Aarmanona Me Sho Khawre Drama Part 2
427 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
33:01
Aarmanona Me Sho Khawre Drama Part 1
310 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
30:26
Bewafai Drama Part-3
361 Views
Jahangir_Khan
2 Weeks Ago
33:53
Bewafai Drama Part-2
342 Views
Jahangir_Khan
2 Weeks Ago
33:53
Bewafai Drama Part-1
309 Views
Jahangir_Khan
2 Weeks Ago
30:12
Jang Ao Muhabbat Part 1
666 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
31:42
Jang Ao Muhabbat Part 2
346 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
31:37
Jang Ao Muhabbat Part 3
346 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
34:04
Jang Ao Muhabbat Part 4
347 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago
25:12
Pashto Film Ashiqano Ta Salam Part 5
140 Views
INTEZAR_KHAN
2 Weeks Ago