MYPASHTO DA TEAM DA TARAF NA TOLO MUSALMANANO TA DA ROJE BAKHTAWAR MIYASHT MOBARAK SHA, AW TOLO DOSTANO KHWAST DA CHE PA DUAGANO KE ZAMONGA MYPASHTO TEAM HER NA KE, DERA MANANA KHUSHAL OSE AW ALLAH MU TAL ABAD LARI AMEEN!
All Videos
Zama Ashna Best Of Naghma 2014
Sunny Khan Rasha Rasha
Ta Zama Niazmina Ye  Rahim Shah 2014
Toba Toba Wai Sta Yarai Na Me Toba
Stare Mashai Milmano - Da Wada Tape