Latest Videos
05:47
PTI Zamong Leader Kho Imran Khan De Rehan Shah
1318 Views
INTEZAR_KHAN
2 Days Ago
03:41
Billu Dhomka Laga Billu
1581 Views
Gul_Panra
2 Days Ago
04:48
Za Yam Natarsa Mahoqa Shakeela
803 Views
Gul_Panra
2 Days Ago
04:25
Za Masta Laila Yama Shakeela
817 Views
Gul_Panra
2 Days Ago
04:46
Za Janana Jeney Yama Shakeela
344 Views
Gul_Panra
2 Days Ago
03:57
Tola Meena Meena Da Shakeela
167 Views
Gul_Panra
2 Days Ago
05:57
Da Bajawar Gulona Bakhtiyaar Khattak Shan Yousafzai
600 Views
INTEZAR_KHAN
2 Days Ago
05:09
Monga Sparli Rawari Ablum Part-24
57 Views
INTEZAR_KHAN
2 Days Ago
03:48
Monga Sparli Rawari Ablum Part-23
59 Views
INTEZAR_KHAN
2 Days Ago
06:10
Monga Sparli Rawari Ablum Part-22
60 Views
INTEZAR_KHAN
2 Days Ago
05:08
Monga Sparli Rawari Ablum Part-21
18 Views
INTEZAR_KHAN
2 Days Ago
05:00
Monga Sparli Rawari Ablum Part-20
43 Views
INTEZAR_KHAN
2 Days Ago
05:01
Monga Sparli Rawari Ablum Part-19
42 Views
INTEZAR_KHAN
2 Days Ago
03:47
Monga Sparli Rawari Ablum Part-18
16 Views
INTEZAR_KHAN
2 Days Ago
04:17
Monga Sparli Rawari Ablum Part-17
34 Views
INTEZAR_KHAN
2 Days Ago
05:32
Monga Sparli Rawari Ablum Part-16
31 Views
INTEZAR_KHAN
2 Days Ago
05:02
Monga Sparli Rawari Ablum Part-15
44 Views
INTEZAR_KHAN
2 Days Ago
05:48
Monga Sparli Rawari Ablum Part-14
32 Views
INTEZAR_KHAN
2 Days Ago
04:48
Monga Sparli Rawari Ablum Part-13
16 Views
INTEZAR_KHAN
2 Days Ago
04:37
Monga Sparli Rawari Ablum Part-12
18 Views
INTEZAR_KHAN
3 Days Ago