Touba Da Mayen Toba Mohabbat Ka Kharsedaly Gul Panra

Latest Videos

05:19
Janana Janana Janana Fawad Khan & Laila Khan
Janana Janana Janana Fawad Khan & Laila Khan
9156 Views
Gul_Panra
9 Hours Ago
04:34
Dasey Me Dar Karey Da Zargey Pa Laas Dunya Ghazal
Dasey Me Dar Karey Da Zargey Pa Laas Dunya Ghazal
194 Views
Gul_Panra
9 Hours Ago
04:27
Ka Khabar Way Saif Khan
Ka Khabar Way Saif Khan
78 Views
Gul_Panra
9 Hours Ago
04:09
Soor Yama Sandara Gharaney Yama Seeta Qasemi
Soor Yama Sandara Gharaney Yama Seeta Qasemi
118 Views
Gul_Panra
10 Hours Ago

Comments