Latest Videos
08:45
Da Sparli Khaista Singar Zeeshan Jannat Gul
Da Sparli Khaista Singar Zeeshan Jannat Gul
1082 Views
saira
2 Days Ago
06:30
Zargai Me Ghwari Che Zeeshan Jannat Gul
Zargai Me Ghwari Che Zeeshan Jannat Gul
592 Views
saira
2 Days Ago
07:12
Zeeshan Jannat Gul Album Da Gham Pand 2015
Zeeshan Jannat Gul Album Da Gham Pand 2015
531 Views
saira
2 Days Ago
05:10
Zargai Me Ta Pase Zare Zare Sho Zeeshan Jannat Gul
07:05
Meena Ma Kawe Alama Zeeshan Jannat Gul
Meena Ma Kawe Alama Zeeshan Jannat Gul
148 Views
saira
2 Days Ago
05:26
Singa Za Che Jafakaro Ke Zeeshan Jannat Gul
Singa Za Che Jafakaro Ke Zeeshan Jannat Gul
121 Views
saira
2 Days Ago
09:22
Khapal Waroki Zra Ke Zeeshan Jannat Gul
Khapal Waroki Zra Ke Zeeshan Jannat Gul
314 Views
saira
2 Days Ago
06:09
Da Singa Duniya Da Dalta Zeeshan Jannat Gul
Da Singa Duniya Da Dalta Zeeshan Jannat Gul
253 Views
saira
2 Days Ago
06:39
Da Mashomtob Zeeshan Jannat Gul
Da Mashomtob Zeeshan Jannat Gul
206 Views
saira
2 Days Ago
03:26
Zayam Wara Bulbula Khaista Kochay
Zayam Wara Bulbula Khaista Kochay
909 Views
saira
3 Days Ago
05:42
Zayam Da Chandaro Lakhta Janan Gulab De Nazia Iqbal
04:50
Zan De Singar Ka Laila Khaista Kochay
Zan De Singar Ka Laila Khaista Kochay
431 Views
saira
3 Days Ago
04:34
Za Meena Yama Mayana Yama Khaista Kochay
Za Meena Yama Mayana Yama Khaista Kochay
319 Views
saira
3 Days Ago
04:36
Yara Shrang Bangri Me Kawi Sharang Khaista Kochay
03:19
Yara Musafara Ma Chata Pregde Khaista Kochay
05:38
Umar De Der De Khaista Kochay
Umar De Der De Khaista Kochay
36 Views
saira
3 Days Ago
05:11
Tagi Bragi Ba Na Ke Khaista Kochay
Tagi Bragi Ba Na Ke Khaista Kochay
217 Views
saira
3 Days Ago
03:54
Ta Che Na Raze Parwa Nishta Khaista Kochay
Ta Che Na Raze Parwa Nishta Khaista Kochay
35 Views
saira
3 Days Ago
04:15
Sok Rata Khushi Wayi Khaista Kochay
Sok Rata Khushi Wayi Khaista Kochay
41 Views
saira
3 Days Ago
05:14
Pa Meena Ke Dardona Di Khaista Kochay
Pa Meena Ke Dardona Di Khaista Kochay
42 Views
saira
3 Days Ago