Latest Videos

05:19
Janana Janana Janana Fawad Khan & Laila Khan
Janana Janana Janana Fawad Khan & Laila Khan
6184 Views
Gul_Panra
7 Hours Ago
04:34
Dasey Me Dar Karey Da Zargey Pa Laas Dunya Ghazal
Dasey Me Dar Karey Da Zargey Pa Laas Dunya Ghazal
115 Views
Gul_Panra
7 Hours Ago
04:27
Ka Khabar Way Saif Khan
Ka Khabar Way Saif Khan
57 Views
Gul_Panra
7 Hours Ago
04:09
Soor Yama Sandara Gharaney Yama Seeta Qasemi
Soor Yama Sandara Gharaney Yama Seeta Qasemi
79 Views
Gul_Panra
8 Hours Ago
04:59
Sta Pa Deedan Pasey Jaregam Gul Panra
Sta Pa Deedan Pasey Jaregam Gul Panra
42 Views
Gul_Panra
8 Hours Ago
05:20
Mehboba Yama Za Dil Ruba Yama Za Gul Panra
Mehboba Yama Za Dil Ruba Yama Za Gul Panra
38 Views
Gul_Panra
8 Hours Ago
05:29
Ro Ro Razaa Humayoon Khan & Gul Panra
Ro Ro Razaa Humayoon Khan & Gul Panra
2292 Views
Gul_Panra
8 Hours Ago
03:42
Sarey Wajnee Raang Pa Raang Afghan Zabi Estalifi
Sarey Wajnee Raang Pa Raang Afghan Zabi Estalifi
11 Views
Gul_Panra
8 Hours Ago
04:19
Meena Meena Na Kawi Toley Daroghjaney Dee Latif Nanghari
05:21
Sta Mohabbat Khana Badhosh Dey Zaman Zaheer
Sta Mohabbat Khana Badhosh Dey Zaman Zaheer
15 Views
Gul_Panra
8 Hours Ago
03:27
Kor Ye Zamong Watana Mor Ye Zamong Javed Amirkhail
05:46
Kha Pa Lawar Ghag Da Soda Narey Wahama Javed Amirkhail
06:19
Yara Tar Hgaey Kali Ta Ma Razaa Naghma
Yara Tar Hgaey Kali Ta Ma Razaa Naghma
15 Views
Gul_Panra
8 Hours Ago
06:28
Za Chey Da Zraa Zakhmona Khayam Inkaar Ba Kawey Karan Khan
09:18
Best Of Rahman Gul Part-10
Best Of Rahman Gul Part-10
8584 Views
Gul_Panra
3 Weeks Ago
07:23
Best Of Rahman Gul Part-9
Best Of Rahman Gul Part-9
6577 Views
Gul_Panra
3 Weeks Ago
06:00
Best Of Rahman Gul Part-8
Best Of Rahman Gul Part-8
2708 Views
Gul_Panra
3 Weeks Ago
06:54
Best Of Rahman Gul Part-7
Best Of Rahman Gul Part-7
1544 Views
Gul_Panra
3 Weeks Ago
06:05
Best Of Rahman Gul Part-6
Best Of Rahman Gul Part-6
597 Views
Gul_Panra
3 Weeks Ago
05:26
Best Of Rahman Gul Part-5
Best Of Rahman Gul Part-5
504 Views
Gul_Panra
3 Weeks Ago