Latest Videos

08:03
De Aga Mayan Da Zra Awaz Hashmat Sahar
De Aga Mayan Da Zra Awaz Hashmat Sahar
723 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
04:56
Da Akpal Mayen Sara Jafaa Ma Kawa Da Zra Awaz Hashmat Sahar
00:29
Charta Khanan Charta Malangan Sobia Khan Interview
Charta Khanan Charta Malangan Sobia Khan Interview
3624 Views
Sobia_Khan
2 Months Ago
05:37
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-10
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-10
950 Views
Sobia_Khan
2 Months Ago
05:30
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-9
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-9
450 Views
Sobia_Khan
2 Months Ago
01:31
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-8
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-8
634 Views
Sobia_Khan
2 Months Ago
04:52
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-7
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-7
387 Views
Sobia_Khan
2 Months Ago
01:02
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-6
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-6
127 Views
Sobia_Khan
2 Months Ago
01:34
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-5
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-5
349 Views
Sobia_Khan
2 Months Ago
03:23
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-4
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-4
272 Views
Sobia_Khan
2 Months Ago
03:36
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-3
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-3
379 Views
Sobia_Khan
2 Months Ago
03:07
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-2
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-2
1554 Views
Sobia_Khan
2 Months Ago
03:15
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-1
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-1
640 Views
Sobia_Khan
2 Months Ago
05:24
Za Masta La Zwana Yam Best Of Ghazal Anjum
Za Masta La Zwana Yam Best Of Ghazal Anjum
1220 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
05:52
Sam Ba De Kumar Kama Saam Best Of Ghazal Anjum
Sam Ba De Kumar Kama Saam Best Of Ghazal Anjum
871 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
10:31
Rasha Mama Zoy De Lewaney Dey Best Of Ghazal Anjum
Rasha Mama Zoy De Lewaney Dey Best Of Ghazal Anjum
639 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
05:30
Rang Da Khaistoono Yam Best Of Ghazal Anjum
Rang Da Khaistoono Yam Best Of Ghazal Anjum
521 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
04:36
Qurban De Sham Khaista Alaka Best Of Ghazal Anjum
Qurban De Sham Khaista Alaka Best Of Ghazal Anjum
472 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
05:20
Naram Shondey Gulabi Best Of Ghazal Anjum
Naram Shondey Gulabi Best Of Ghazal Anjum
166 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
38:49
Khwakhe Sta Da Lasa Drama Part-3
Khwakhe Sta Da Lasa Drama Part-3
1865 Views
Sobia_Khan
2 Months Ago
43:14
Khwakhe Sta Da Lasa Drama Part-2
Khwakhe Sta Da Lasa Drama Part-2
1194 Views
Sobia_Khan
2 Months Ago