Latest Videos

05:20
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part 15
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part 15
2073 Views
INTEZAR
3 Months Ago
00:00
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part 16
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part 16
704 Views
INTEZAR
3 Months Ago
04:54
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part 17
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part 17
477 Views
INTEZAR
3 Months Ago
06:47
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-12
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-12
355 Views
INTEZAR
3 Months Ago
05:39
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-11
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-11
171 Views
INTEZAR
3 Months Ago
05:08
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-10
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-10
612 Views
INTEZAR
3 Months Ago
03:34
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-9
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-9
524 Views
INTEZAR
3 Months Ago
05:40
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-8
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-8
243 Views
INTEZAR
3 Months Ago
04:28
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-7
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-7
462 Views
INTEZAR
3 Months Ago
05:16
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-6
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-6
423 Views
INTEZAR
3 Months Ago
05:08
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-5
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-5
596 Views
INTEZAR
3 Months Ago
05:19
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-4
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-4
467 Views
INTEZAR
3 Months Ago
05:25
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-3
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-3
1031 Views
INTEZAR
3 Months Ago
04:48
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-2
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-2
2152 Views
INTEZAR
3 Months Ago
06:20
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-1
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-1
2191 Views
INTEZAR
3 Months Ago
29:58
Pashto Film Ujrati Part 4
Pashto Film Ujrati Part 4
1270 Views
INTEZAR
3 Months Ago
31:52
Pashto Film Ujrati Part 3
Pashto Film Ujrati Part 3
767 Views
INTEZAR
3 Months Ago
34:32
Pashto Film Ujrati Part 2
Pashto Film Ujrati Part 2
1383 Views
INTEZAR
3 Months Ago
35:12
Pashto Film Ujrati Part 1
Pashto Film Ujrati Part 1
4378 Views
INTEZAR
3 Months Ago
04:49
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part7
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part7
3705 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago
04:50
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part8
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part8
780 Views
INTEZAR_KHAN
3 Months Ago