Latest Videos
04:40
Malang De Yam Da Meeni Hashmat Sahar Sitara Younus
05:43
Ma Da Zra Takhta Bande Sta Nama Likale Da Zaman Zaheer
06:41
Lawzona De Khwaga Di Shaaz Khan
Lawzona De Khwaga Di Shaaz Khan
294 Views
saira
2 Months Ago
05:19
Jung Jung Yara Jung De Zaman Zaheer
Jung Jung Yara Jung De Zaman Zaheer
168 Views
saira
2 Months Ago
04:31
Agha Lewani Ba Kala Biya Razi Gul Panra
Agha Lewani Ba Kala Biya Razi Gul Panra
511 Views
saira
2 Months Ago
20:43
Betaja Badshah Pashto Drama Part-8
Betaja Badshah Pashto Drama Part-8
1171 Views
saira
2 Months Ago
27:50
Betaja Badshah Pashto Drama Part-7
Betaja Badshah Pashto Drama Part-7
347 Views
saira
2 Months Ago
20:47
Betaja Badshah Pashto Drama Part-6
Betaja Badshah Pashto Drama Part-6
787 Views
saira
2 Months Ago
06:55
Betaja Badshah Pashto Drama Part-5
Betaja Badshah Pashto Drama Part-5
577 Views
saira
2 Months Ago
09:47
Betaja Badshah Pashto Drama Part-4
Betaja Badshah Pashto Drama Part-4
706 Views
saira
2 Months Ago
11:57
Betaja Badshah Pashto Drama Part-3
Betaja Badshah Pashto Drama Part-3
241 Views
saira
2 Months Ago
11:46
Betaja Badshah Pashto Drama Part-2
Betaja Badshah Pashto Drama Part-2
700 Views
saira
2 Months Ago
17:12
Betaja Badshah Pashto Drama Part-1
Betaja Badshah Pashto Drama Part-1
546 Views
saira
2 Months Ago
05:40
Zama Khanda Khkuley Da Zwe Da Sharabi
Zama Khanda Khkuley Da Zwe Da Sharabi
549 Views
saira
2 Months Ago
05:13
Zama Gulab Gulab Janana Zwe Da Sharabi
Zama Gulab Gulab Janana Zwe Da Sharabi
295 Views
saira
2 Months Ago
05:43
Qurban Ye Shama Zama Janan Raghlo Spogmai
Qurban Ye Shama Zama Janan Raghlo Spogmai
610 Views
saira
2 Months Ago
04:08
Maste Bulbuley Shah Sawar Laila Khan
Maste Bulbuley Shah Sawar Laila Khan
827 Views
saira
2 Months Ago
04:56
Jadugara Shante Ye Hashmat Sahar Spogmai
Jadugara Shante Ye Hashmat Sahar Spogmai
367 Views
saira
2 Months Ago
05:31
Zra Me Pa Ta Pase Malang De Rahim Shah Gul Panra
Zra Me Pa Ta Pase Malang De Rahim Shah Gul Panra
3147 Views
saira
2 Months Ago
05:44
Tora Da Ka Speena Da Shah Sawar Laila Khan
Tora Da Ka Speena Da Shah Sawar Laila Khan
621 Views
saira
2 Months Ago
05:24
Chup Chup Dilbar Jaan Raghale De Spogmai
Chup Chup Dilbar Jaan Raghale De Spogmai
527 Views
saira
2 Months Ago