Latest Videos

05:25
Charta Khanan Charta Malangan Hishmat Sahar Dil Raj
Charta Khanan Charta Malangan Hishmat Sahar Dil Raj
5032 Views
Sobia_Khan
3 Months Ago
05:15
Us De Pa De Lorey Chaker Prekawdo Da Zra Awaz Hashmat Sahar
05:38
Ta Nawe Chey Gul Rawra Da Zra Awaz Hashmat Sahar
Ta Nawe Chey Gul Rawra Da Zra Awaz Hashmat Sahar
314 Views
Gul_Panra
3 Months Ago
06:36
Sangey Da Guloona Matwaa Raza Da Zra Awaz Hashmat Sahar
08:03
De Aga Mayan Da Zra Awaz Hashmat Sahar
De Aga Mayan Da Zra Awaz Hashmat Sahar
747 Views
Gul_Panra
3 Months Ago
04:56
Da Akpal Mayen Sara Jafaa Ma Kawa Da Zra Awaz Hashmat Sahar
00:29
Charta Khanan Charta Malangan Sobia Khan Interview
Charta Khanan Charta Malangan Sobia Khan Interview
3799 Views
Sobia_Khan
3 Months Ago
05:37
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-10
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-10
968 Views
Sobia_Khan
3 Months Ago
05:30
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-9
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-9
461 Views
Sobia_Khan
3 Months Ago
01:31
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-8
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-8
648 Views
Sobia_Khan
3 Months Ago
04:52
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-7
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-7
409 Views
Sobia_Khan
3 Months Ago
01:02
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-6
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-6
133 Views
Sobia_Khan
3 Months Ago
01:34
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-5
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-5
370 Views
Sobia_Khan
3 Months Ago
03:23
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-4
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-4
286 Views
Sobia_Khan
3 Months Ago
03:36
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-3
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-3
401 Views
Sobia_Khan
3 Months Ago
03:07
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-2
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-2
1701 Views
Sobia_Khan
3 Months Ago
03:15
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-1
Tuto Pe Ghusa Kegi Comedy Album Part-1
687 Views
Sobia_Khan
3 Months Ago
05:24
Za Masta La Zwana Yam Best Of Ghazal Anjum
Za Masta La Zwana Yam Best Of Ghazal Anjum
1236 Views
Gul_Panra
3 Months Ago
05:52
Sam Ba De Kumar Kama Saam Best Of Ghazal Anjum
Sam Ba De Kumar Kama Saam Best Of Ghazal Anjum
880 Views
Gul_Panra
3 Months Ago
10:31
Rasha Mama Zoy De Lewaney Dey Best Of Ghazal Anjum
Rasha Mama Zoy De Lewaney Dey Best Of Ghazal Anjum
645 Views
Gul_Panra
3 Months Ago
05:30
Rang Da Khaistoono Yam Best Of Ghazal Anjum
Rang Da Khaistoono Yam Best Of Ghazal Anjum
534 Views
Gul_Panra
3 Months Ago