Latest Videos

06:47
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-12
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-12
378 Views
INTEZAR
4 Months Ago
05:39
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-11
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-11
176 Views
INTEZAR
4 Months Ago
05:08
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-10
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-10
624 Views
INTEZAR
4 Months Ago
03:34
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-9
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-9
543 Views
INTEZAR
4 Months Ago
05:40
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-8
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-8
252 Views
INTEZAR
4 Months Ago
04:28
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-7
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-7
479 Views
INTEZAR
4 Months Ago
05:16
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-6
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-6
436 Views
INTEZAR
4 Months Ago
05:08
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-5
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-5
639 Views
INTEZAR
4 Months Ago
05:19
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-4
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-4
506 Views
INTEZAR
4 Months Ago
05:25
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-3
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-3
1104 Views
INTEZAR
4 Months Ago
04:48
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-2
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-2
2241 Views
INTEZAR
4 Months Ago
06:20
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-1
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-1
2299 Views
INTEZAR
4 Months Ago
29:58
Pashto Film Ujrati Part 4
Pashto Film Ujrati Part 4
1290 Views
INTEZAR
4 Months Ago
31:52
Pashto Film Ujrati Part 3
Pashto Film Ujrati Part 3
789 Views
INTEZAR
4 Months Ago
34:32
Pashto Film Ujrati Part 2
Pashto Film Ujrati Part 2
1414 Views
INTEZAR
4 Months Ago
35:12
Pashto Film Ujrati Part 1
Pashto Film Ujrati Part 1
4408 Views
INTEZAR
4 Months Ago
04:49
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part7
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part7
3928 Views
INTEZAR_KHAN
4 Months Ago
04:50
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part8
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part8
825 Views
INTEZAR_KHAN
4 Months Ago
04:29
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part9
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part9
2545 Views
INTEZAR_KHAN
4 Months Ago
04:29
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part10
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part10
848 Views
INTEZAR_KHAN
4 Months Ago
04:44
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part6
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part6
645 Views
INTEZAR_KHAN
4 Months Ago