Latest Videos
04:55
Kharidar Hits Part-3
Kharidar Hits Part-3
334 Views
Gul_Panra
4 Months Ago
04:23
Kharidar Hits Part-2
Kharidar Hits Part-2
1250 Views
Gul_Panra
4 Months Ago
04:43
Kharidar Hits Part-1
Kharidar Hits Part-1
1349 Views
Gul_Panra
4 Months Ago
41:06
Pashto New Drama Da Ishaq Dastan Part-1
Pashto New Drama Da Ishaq Dastan Part-1
4034 Views
Gul_Panra
4 Months Ago
41:06
Pashto New Drama Da Ishaq Dastan Part-2
Pashto New Drama Da Ishaq Dastan Part-2
4636 Views
Gul_Panra
4 Months Ago
41:06
Pashto New Drama Da Ishaq Dastan Part-3
Pashto New Drama Da Ishaq Dastan Part-3
2703 Views
Gul_Panra
4 Months Ago
15:42
Pashto New Drama Da Ishaq Dastan Part-4
Pashto New Drama Da Ishaq Dastan Part-4
2723 Views
Gul_Panra
4 Months Ago
35:46
Pashto New Drama Shoqyan Part-1
Pashto New Drama Shoqyan Part-1
3104 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
35:46
Pashto New Drama Shoqyan Part-2
Pashto New Drama Shoqyan Part-2
1229 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
21:09
Pashto New Drama Shoqyan Part-3
Pashto New Drama Shoqyan Part-3
1123 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
36:29
Pashto New Drama Khare Badmash Part-1
Pashto New Drama Khare Badmash Part-1
1387 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
36:56
Pashto New Drama Khare Badmash Part-2
Pashto New Drama Khare Badmash Part-2
762 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
22:36
Pashto New Drama Khare Badmash Part-3
Pashto New Drama Khare Badmash Part-3
855 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
05:50
Pashto Dance Album Zarge Me Rok De Part-14
Pashto Dance Album Zarge Me Rok De Part-14
9709 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
05:29
Pashto Dance Album Zarge Me Rok De Part-13
Pashto Dance Album Zarge Me Rok De Part-13
2684 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
04:44
Pashto Dance Album Zarge Me Rok De Part-12
Pashto Dance Album Zarge Me Rok De Part-12
5533 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
04:28
Pashto Dance Album Zarge Me Rok De Part-11
Pashto Dance Album Zarge Me Rok De Part-11
3765 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
04:59
Pashto Dance Album Zarge Me Rok De Part-10
Pashto Dance Album Zarge Me Rok De Part-10
2013 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
04:25
Pashto Dance Album Zarge Me Rok De Part-9
Pashto Dance Album Zarge Me Rok De Part-9
1953 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
06:24
Pashto Dance Album Zarge Me Rok De Part-8
Pashto Dance Album Zarge Me Rok De Part-8
2578 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
04:55
Pashto Dance Album Zarge Me Rok De Part-7
Pashto Dance Album Zarge Me Rok De Part-7
2279 Views
Gul_Panra
5 Months Ago