Latest Videos
09:46
Laas Me Ka Lare Da Orbalaa Shama Ashna Tor Orbal
Laas Me Ka Lare Da Orbalaa Shama Ashna Tor Orbal
600 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
07:46
Janana Der Me Yade Dey Shama Ashna Tor Orbal
Janana Der Me Yade Dey Shama Ashna Tor Orbal
945 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
06:13
Zra Me Kwarigi Zulfy Ma Kwarawa Da Zra Awaz Hashmat Sahar
10:21
Za Pukhtoon Fankaar Yama  Da Zra Awaz Hashmat Sahar
Za Pukhtoon Fankaar Yama Da Zra Awaz Hashmat Sahar
988 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
07:39
Za Darna Wrakegama Janana Da Zra Awaz Hashmat Sahar
Za Darna Wrakegama Janana Da Zra Awaz Hashmat Sahar
1087 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
07:39
Za Darna Wrakegama Janana Da Zra Awaz Hashmat Sahar
Za Darna Wrakegama Janana Da Zra Awaz Hashmat Sahar
554 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
07:39
Za Darna Wrakegama Janana Da Zra Awaz Hashmat Sahar
Za Darna Wrakegama Janana Da Zra Awaz Hashmat Sahar
412 Views
Gul_Panra
5 Months Ago
06:29
Da Bangro Shrang Me Peryane De Laila Khan
Da Bangro Shrang Me Peryane De Laila Khan
4830 Views
Sobia_Khan
5 Months Ago
05:00
Sta Khwara Wara Zulfan Laila Khan Zaman Zaheer
Sta Khwara Wara Zulfan Laila Khan Zaman Zaheer
3300 Views
Sobia_Khan
5 Months Ago
02:29
Zulfe De Zangal Waziristan De Laila Khan
Zulfe De Zangal Waziristan De Laila Khan
2654 Views
Sobia_Khan
5 Months Ago
06:06
Dase Janan Khog De Shakir Zaib
Dase Janan Khog De Shakir Zaib
2333 Views
Sobia_Khan
5 Months Ago
04:38
Tension Ko Goli Maro HD
Tension Ko Goli Maro HD
2370 Views
Sobia_Khan
5 Months Ago
06:43
Tapey Tappy Hishmat Sahar
Tapey Tappy Hishmat Sahar
2140 Views
Sobia_Khan
5 Months Ago
05:25
Charta Khanan Charta Malangan Hishmat Sahar Dil Raj
Charta Khanan Charta Malangan Hishmat Sahar Dil Raj
6208 Views
Sobia_Khan
5 Months Ago
05:15
Us De Pa De Lorey Chaker Prekawdo Da Zra Awaz Hashmat Sahar
05:38
Ta Nawe Chey Gul Rawra Da Zra Awaz Hashmat Sahar
Ta Nawe Chey Gul Rawra Da Zra Awaz Hashmat Sahar
414 Views
Gul_Panra
6 Months Ago
06:36
Sangey Da Guloona Matwaa Raza Da Zra Awaz Hashmat Sahar
08:03
De Aga Mayan Da Zra Awaz Hashmat Sahar
De Aga Mayan Da Zra Awaz Hashmat Sahar
798 Views
Gul_Panra
6 Months Ago
04:56
Da Akpal Mayen Sara Jafaa Ma Kawa Da Zra Awaz Hashmat Sahar
00:29
Charta Khanan Charta Malangan Sobia Khan Interview
Charta Khanan Charta Malangan Sobia Khan Interview
4160 Views
Sobia_Khan
6 Months Ago