Latest Videos
00:00
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part 16
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part 16
761 Views
INTEZAR
6 Months Ago
04:54
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part 17
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part 17
516 Views
INTEZAR
6 Months Ago
06:47
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-12
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-12
408 Views
INTEZAR
6 Months Ago
05:39
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-11
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-11
194 Views
INTEZAR
6 Months Ago
05:08
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-10
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-10
716 Views
INTEZAR
6 Months Ago
03:34
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-9
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-9
592 Views
INTEZAR
6 Months Ago
05:40
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-8
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-8
288 Views
INTEZAR
6 Months Ago
04:28
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-7
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-7
540 Views
INTEZAR
6 Months Ago
05:16
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-6
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-6
497 Views
INTEZAR
6 Months Ago
05:08
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-5
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-5
732 Views
INTEZAR
6 Months Ago
05:19
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-4
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-4
581 Views
INTEZAR
6 Months Ago
05:25
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-3
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-3
1205 Views
INTEZAR
6 Months Ago
04:48
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-2
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-2
2418 Views
INTEZAR
6 Months Ago
06:20
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-1
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-1
2534 Views
INTEZAR
6 Months Ago
29:58
Pashto Film Ujrati Part 4
Pashto Film Ujrati Part 4
1338 Views
INTEZAR
6 Months Ago
31:52
Pashto Film Ujrati Part 3
Pashto Film Ujrati Part 3
837 Views
INTEZAR
6 Months Ago
34:32
Pashto Film Ujrati Part 2
Pashto Film Ujrati Part 2
1485 Views
INTEZAR
6 Months Ago
35:12
Pashto Film Ujrati Part 1
Pashto Film Ujrati Part 1
4494 Views
INTEZAR
6 Months Ago
04:49
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part7
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part7
4096 Views
INTEZAR_KHAN
6 Months Ago
04:50
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part8
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part8
917 Views
INTEZAR_KHAN
6 Months Ago
04:29
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part9
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part9
2662 Views
INTEZAR_KHAN
6 Months Ago