Latest Videos
04:16
Na Me Meena Da Janan Ghonde Shwe Zafar Iqrar
13:32
Na Da Deen Sho Ao Na Da Sadeen Sho Drama Part-4
Na Da Deen Sho Ao Na Da Sadeen Sho Drama Part-4
697 Views
Ismail_Shahid
1 Week Ago
25:46
Na Da Deen Sho Ao Na Da Sadeen Sho Drama Part-3
Na Da Deen Sho Ao Na Da Sadeen Sho Drama Part-3
364 Views
Ismail_Shahid
1 Week Ago
25:46
Na Da Deen Sho Ao Na Da Sadeen Sho Drama Part-2
Na Da Deen Sho Ao Na Da Sadeen Sho Drama Part-2
893 Views
Ismail_Shahid
1 Week Ago
25:47
Na Da Deen Sho Ao Na Da Sadeen Sho Drama Part-1
Na Da Deen Sho Ao Na Da Sadeen Sho Drama Part-1
284 Views
Ismail_Shahid
1 Week Ago
06:05
Zra Me Starey Starey Kegi Sitara Younus
Zra Me Starey Starey Kegi Sitara Younus
339 Views
saira
2 Weeks Ago
06:08
Ta Lal Pari Ye Jeenai Rahim Shah Gul Panra
Ta Lal Pari Ye Jeenai Rahim Shah Gul Panra
1079 Views
saira
2 Weeks Ago
03:33
Mra Shom Derpase Yara Sitara Younus
Mra Shom Derpase Yara Sitara Younus
312 Views
saira
2 Weeks Ago
04:40
Malang De Yam Da Meeni Hashmat Sahar Sitara Younus
05:43
Ma Da Zra Takhta Bande Sta Nama Likale Da Zaman Zaheer
06:41
Lawzona De Khwaga Di Shaaz Khan
Lawzona De Khwaga Di Shaaz Khan
60 Views
saira
2 Weeks Ago
05:19
Jung Jung Yara Jung De Zaman Zaheer
Jung Jung Yara Jung De Zaman Zaheer
39 Views
saira
2 Weeks Ago
04:31
Agha Lewani Ba Kala Biya Razi Gul Panra
Agha Lewani Ba Kala Biya Razi Gul Panra
189 Views
saira
2 Weeks Ago
20:43
Betaja Badshah Pashto Drama Part-8
Betaja Badshah Pashto Drama Part-8
366 Views
saira
2 Weeks Ago
27:50
Betaja Badshah Pashto Drama Part-7
Betaja Badshah Pashto Drama Part-7
81 Views
saira
2 Weeks Ago
20:47
Betaja Badshah Pashto Drama Part-6
Betaja Badshah Pashto Drama Part-6
175 Views
saira
2 Weeks Ago
06:55
Betaja Badshah Pashto Drama Part-5
Betaja Badshah Pashto Drama Part-5
128 Views
saira
2 Weeks Ago
09:47
Betaja Badshah Pashto Drama Part-4
Betaja Badshah Pashto Drama Part-4
134 Views
saira
2 Weeks Ago
11:57
Betaja Badshah Pashto Drama Part-3
Betaja Badshah Pashto Drama Part-3
49 Views
saira
2 Weeks Ago
11:46
Betaja Badshah Pashto Drama Part-2
Betaja Badshah Pashto Drama Part-2
99 Views
saira
2 Weeks Ago
17:12
Betaja Badshah Pashto Drama Part-1
Betaja Badshah Pashto Drama Part-1
60 Views
saira
2 Weeks Ago