Latest Videos
08:38
Wa Da Kurmay Gulla Nazoo Stage Show
06:21
Sta Chishman Khomari Nazoo Stage Show
05:19
Zalfe Me Pa Zulfo Ke Nazoo Stage Show
04:29
Ma Ba Mani Halaka Nazoo Stage Show
05:14
Haye Jadugara Nazoo Stage Show
04:22
Adam Khana Charsi Nazoo Stage Show
03:43
Ada Ada Zama Zawani Nazoo Stage Show
06:32
Mashup Nazoo Stage Show
Mashup Nazoo Stage Show
141 views - 1 day ago
by Stage Shows
09:01
Tapyzai Mohsin Khan Sarkaar Ye Na Mani