Latest Videos
00:00
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part 16
672 Views
INTEZAR
1 Month Ago
04:54
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part 17
457 Views
INTEZAR
1 Month Ago
06:47
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-12
329 Views
INTEZAR
1 Month Ago
05:39
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-11
155 Views
INTEZAR
1 Month Ago
05:08
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-10
567 Views
INTEZAR
1 Month Ago
03:34
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-9
474 Views
INTEZAR
1 Month Ago
05:40
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-8
210 Views
INTEZAR
1 Month Ago
04:28
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-7
405 Views
INTEZAR
1 Month Ago
05:16
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-6
378 Views
INTEZAR
1 Month Ago
05:08
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-5
550 Views
INTEZAR
1 Month Ago
05:19
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-4
420 Views
INTEZAR
1 Month Ago
05:25
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-3
960 Views
INTEZAR
1 Month Ago
04:48
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-2
2086 Views
INTEZAR
1 Month Ago
06:20
Waly Muhabbat Kawal Gunah Da Part-1
2092 Views
INTEZAR
1 Month Ago
29:58
Pashto Film Ujrati Part 4
1121 Views
INTEZAR
1 Month Ago
31:52
Pashto Film Ujrati Part 3
724 Views
INTEZAR
1 Month Ago
34:32
Pashto Film Ujrati Part 2
1269 Views
INTEZAR
1 Month Ago
35:12
Pashto Film Ujrati Part 1
4298 Views
INTEZAR
1 Month Ago
04:49
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part7
2099 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago
04:50
Pashto Film Nasha Hits Song 2015 Part8
615 Views
INTEZAR_KHAN
1 Month Ago