Latest Videos
05:46
Kha Pa Lawar Ghag Da Soda Narey Wahama Javed Amirkhail
06:19
Yara Tar Hgaey Kali Ta Ma Razaa Naghma
Yara Tar Hgaey Kali Ta Ma Razaa Naghma
384 Views
Gul_Panra
1 Month Ago
06:28
Za Chey Da Zraa Zakhmona Khayam Inkaar Ba Kawey Karan Khan
09:18
Best Of Rahman Gul Part-10
Best Of Rahman Gul Part-10
8809 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
07:23
Best Of Rahman Gul Part-9
Best Of Rahman Gul Part-9
6790 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
06:00
Best Of Rahman Gul Part-8
Best Of Rahman Gul Part-8
2808 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
06:54
Best Of Rahman Gul Part-7
Best Of Rahman Gul Part-7
1684 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
06:05
Best Of Rahman Gul Part-6
Best Of Rahman Gul Part-6
694 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
05:26
Best Of Rahman Gul Part-5
Best Of Rahman Gul Part-5
597 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
07:10
Best Of Rahman Gul Part-4
Best Of Rahman Gul Part-4
507 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
06:36
Best Of Rahman Gul Part-3
Best Of Rahman Gul Part-3
770 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
05:09
Best Of Rahman Gul Part-2
Best Of Rahman Gul Part-2
619 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
04:57
Best Of Rahman Gul Part-1
Best Of Rahman Gul Part-1
1092 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
05:12
Pashto New Film Mayen Kho Lewani We Part-2
Pashto New Film Mayen Kho Lewani We Part-2
8462 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
06:30
Pashto New Film Mayen Kho Lewani We Part-21
Pashto New Film Mayen Kho Lewani We Part-21
4991 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
03:53
Pashto New Film Mayen Kho Lewani We Part-20
Pashto New Film Mayen Kho Lewani We Part-20
5273 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
05:37
Pashto New Film Mayen Kho Lewani We Part-19
Pashto New Film Mayen Kho Lewani We Part-19
3597 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
08:04
Pashto New Film Mayen Kho Lewani We Part-18
Pashto New Film Mayen Kho Lewani We Part-18
1673 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
08:13
Pashto New Film Mayen Kho Lewani We Part-17
Pashto New Film Mayen Kho Lewani We Part-17
470 Views
Gul_Panra
2 Months Ago
05:39
Pashto New Film Mayen Kho Lewani We Part-16
Pashto New Film Mayen Kho Lewani We Part-16
489 Views
Gul_Panra
2 Months Ago