Latest Videos
06:14
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 13
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 13
115 Views
Saira
6 Days Ago
04:12
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 12
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 12
85 Views
Saira
6 Days Ago
05:46
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 11
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 11
66 Views
Saira
6 Days Ago
05:07
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 10
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 10
270 Views
Saira
6 Days Ago
03:45
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 9
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 9
111 Views
Saira
6 Days Ago
05:15
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 8
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 8
56 Views
Saira
6 Days Ago
05:49
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 7
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 7
64 Views
Saira
6 Days Ago
03:49
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 6
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 6
104 Views
Saira
6 Days Ago
04:44
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 5
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 5
232 Views
Saira
6 Days Ago
03:48
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 4
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 4
219 Views
Saira
6 Days Ago
08:00
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 3
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 3
230 Views
Saira
6 Days Ago
04:56
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 2
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 2
463 Views
Saira
6 Days Ago
04:43
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 1
Da Nawe Kaal Da Muhabbat Video 1
524 Views
Saira
6 Days Ago
29:17
Pashto New HD Film 2016 - DAAGH Part -2
Pashto New HD Film 2016 - DAAGH Part -2
697 Views
Saira
6 Days Ago
25:26
Pashto New HD Film 2016 - DAAGH Part -1
Pashto New HD Film 2016 - DAAGH Part -1
292 Views
Saira
6 Days Ago
03:14
Best Of Gulalai Part-10
Best Of Gulalai Part-10
1635 Views
JananGul
7 Days Ago
04:05
Best Of Gulalai Part-9
Best Of Gulalai Part-9
205 Views
JananGul
7 Days Ago
03:46
Best Of Gulalai Part-8
Best Of Gulalai Part-8
218 Views
JananGul
7 Days Ago
04:35
Best Of Gulalai Part-7
Best Of Gulalai Part-7
154 Views
JananGul
7 Days Ago
03:28
Best Of Gulalai Part-6
Best Of Gulalai Part-6
86 Views
JananGul
7 Days Ago
04:07
Best Of Gulalai Part-5
Best Of Gulalai Part-5
108 Views
JananGul
7 Days Ago