Za Che Kabal Jana Lar Sho Wara Kharo

Latest Videos

05:19
Janana Janana Janana Fawad Khan & Laila Khan
Janana Janana Janana Fawad Khan & Laila Khan
61741 Views
Gul_Panra
2 Days Ago
04:34
Dasey Me Dar Karey Da Zargey Pa Laas Dunya Ghazal
Dasey Me Dar Karey Da Zargey Pa Laas Dunya Ghazal
1298 Views
Gul_Panra
2 Days Ago
04:27
Ka Khabar Way Saif Khan
Ka Khabar Way Saif Khan
398 Views
Gul_Panra
2 Days Ago
04:09
Soor Yama Sandara Gharaney Yama Seeta Qasemi
Soor Yama Sandara Gharaney Yama Seeta Qasemi
765 Views
Gul_Panra
2 Days Ago

Comments